Om våttkort og kurs

Våttkort danner rammen for kursstigene og mulighetene for padleutdanning som finnes i Norges Padleforbund (NPF). Våttkort er et plastkort på størrelse med et vanlig kredittkort. Baksiden av kortet er satt av til å klistre på oblater som er små bevis, eller diplomer, på de kursene du har tatt i NPF.


1. Introduksjonskurs ( 3 timer )
Pris: 1000,-

Våttkortkurs

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

 • Løfte, bære og sjøsette kajakk
 • Padle forover med rett kurs
 • Stoppe
 • Svinge kajakken begge veier
 • Bakoverpadling
 • Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet
 • Ilandstigning
 • Sittestilling og god padleteknikk
 • Innføring til hvordan en kan øke sikkerheten ved padling
 • Kjennskap til lokale padleforhold

Krav til deltakelse
Aldersgrensen er 16 år. Barn 12-16 år kan imidlertid få delta, hvis de er sammen med en voksen person.

Kommentar
Deltakeren motiveres til å fortsette med padling. Helt enkel manøvring av kajakken er i fokus.

2. Grunnkurs Hav ( 16 timer )
Pris 2.000,-

Padleglede?

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

 • Løfte, bære, sjøsette og entre kajakken
 • Effektiv fremoverpadling
 • Bakoverpadling og stopp.
 • Sideveis forflytning av kajakken.
 • Lavt støttetak.
 • Styretak (bak).
 • Sving (sveipetak og styretak).
 • Ilandstigning.
 • Sikring av kajakk etter ilandstigning
 • Redningsteknikker
 • Skadeforebygging
 • Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
 • Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
 • Generelt om friluftsliv og Allemannsretten
 • Sporløs ferdsel

Krav til deltakelse
Svømmedyktig. Aldersgrensen er 16 år. Barn 12-16 år kan imidlertid få delta, hvis de er sammen med en voksen person.

Kommentar
For å sikre en god opplevelse som gir mersmak anbefales det at kurset legges opp som en tur.
Padling er i fokus, redningsøvelser trenger ikke drilles. Teknikkene vises og læres på en skuldervennlig måte, feks. lavt støttetak. I tillegg skal deltakerne bli kjent med verdien med å padle i en gruppe, enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken. Veileder vurderer ut i fra lokale forhold hvor mye teori og praksis som legges inn for å nå kursets hovedmål og komme gjennom innholdet.

3. Rullekurs 3 timer, på forespørsel ( pris 1000,- )

Dette kurset er ikke en del av kursstigen til NPF.
Deltakeren introduseres til grunnleggende teknikker for c-c rulle og sveiperulle.

 • Viktige momenter ved rulling
 • Rulletrening med årepose
 • C-C rulle og sveiperulle
 • Skadeforebygging

Krav til deltakelse
Gjennomført Introduksjonskurs eller grunnkurs.

Kommentar
Man kan ikke forvente å klare rulle etter endt kurs, men har en god forståelse hvordan det kan gjøres. Ved bruk av feil teknikk er spesielt skulderledd og skuldermuskulatur utsatt for skader og derfor er det fokus på skadeforebygging og rett teknikk.